Thursday, 4 June , 2020
امروز : پنج شنبه, ۱۵ خرداد , ۱۳۹۹ - 13 شوال 1441
به گزارش روابط عمومی سازمان هواشناسی کشور،

مولفۀ «رنگ» نیز به هشدارهای صادره از سوی مرکز پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور، اضافه شد

رنگ زرد، نارنجی و قرمز به ترتیب به معنی آگاهی ، آمادگی و اقدام می باشند.

۲۲ فروردین ۱۳۹۹

سخنگوی شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی:

گردش مالی حساب مبنای مشمول شدن بسته معیشتی است

حسین میرزایی با اشاره به تراکنش های کارتی که در مصوبه هیئت وزیران مطرح شد، افزود: اگر خانواده دو نفره ۴ میلیون، خانواده چهار نفره ۸ میلیون و به همین ترتیب باشد فرد عملا مشمول بسته معیشیتی نمی‌شود.

۱۲ فروردین ۱۳۹۹

اقدامات و تمهیدات اجراشدة سازمان تا تاریخ 2 فروردین‌ماه 1399:

مهمترین اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در مقابله با بحران کرونا

اجرای سیاست‌های اجتماعی در حمایت از مشاغل ، تدوین سازوکارهای حمایتی از کارگران، کارفرمایان و بنگاه‌های تولیدی و مجموعه تدابیر درمانی و رویکردهای فرهنگی آموزشی مهمترین برنامه های در دستور کار سازمان تامین اجتماعی در مقابله با کرونا بود .

۱۲ فروردین ۱۳۹۹