آغاز طرح فراخوان شاغلین در واحدهای مشمول قانون کار که فاقد پوشش بیمه ای میباشند
آغاز طرح فراخوان شاغلین در واحدهای مشمول قانون کار که فاقد پوشش بیمه ای میباشند
اجرای دقیق قوانین کار و تامین اجتماعی و صیانت از حقوق جامعه کارگری هدف اصلی طرح فراخوان شاغلین در واحدهای مشمول است .

امیررضازندی فر رئیس اداره روابط عمومی و امور فرهنگی تامین اجتماعی گیلان با اشاره به آغاز طرح فراخوان شهروندانی که در واحدهای صنفی و تولیدی صنعتی ( مشمول قانون کار ) مشغول به کار بوده و به هر دلیل فاقد پوشش بیمه ای هستند ، اجرای دقیق قوانین کار و تامین اجتماعی و صیانت از حقوق کارگری را هدف اصلی این طرح برشمرده و اذعان داشت مطایق قانون ، کارفرمایان در زمینه بیمه نمودن نیروهای شاغل در کارگاه خود موظف به انجام تکالیف قانونی میباشند و ازآنجا که یکی از موضوعات مورد پیگیری و ادعاهای جامعه کارگری ، سوابق کاری در سالهای متمادی بدون پوشش بیمه ای است لذا در قالب فراخوان از افرادی که از پوشش بیمه اجباری محروم میباشند طرحی توسط اداره کل تامین اجتماعی گیلان از ابتدای دی ماه آغاز گردیده است که طی آن کارگران گرامی میتوانند با ارسال عدد ۲ به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۴۲۱۳۱ از امکان قرارگرفتن تحت پوشش تامین اجتماعی استفاده نمایند .

ایشان افزود : از اواسط دی ماه سالجاری این طرح با فراخوان آن دسته از شهروندانی که تمایل به استفاده از بیمه های اختیاری و مشاغل آزاد داشته و بدلیل عدم فرصت مناسب یا مشکلات دیگر ، امکان مراجعه حضوری یا پیگیری اداری را ندارند تکمیل گردیده و مخاطبین صرفاً با ارسال یک پیامک میتوانند از امکان مراجعه کارشناسان مربوطه به محل کار جهت انجام فرایندهای لازم برخوردار گردند .

امیررضازندی فر ، تحقق اهداف و آرمانهای سازمانی برای پاسخگوئی و سرآمدی و جلب رضایت مخاطبان را از دیگر علل اجرای این طرح قلمداد نموده و اظهار داشت : این اقدام بستری در ادامه توسعه خدمات غیرحضوری و تسهیل در امور مراجعین خواهد بود .

رئیس اداره روابط عمومی تامین اجتماعی گیلان خاطر نشان ساخت : در ۵ روز نخست این فراخوان بیش از ۲۵۰ نفر در آن مشارکت داشته اند .