مراسم سوگواری حسینی به همت هیات عزاداران حضرت علی اصغر جوانان کوی حسینی رشت - گیرا آنلاین | گیرا آنلاین
مراسم سوگواری حسینی به همت هیات عزاداران حضرت علی اصغر جوانان کوی حسینی رشت

گیرا آنلاین_ مراسم سوگواری حسینی به همت هیات عزاداران حضرت علی اصغر جوانان کوی حسینی رشت برگزار شد.