گیلان مدیران بومی و شایسته ای دارد که دولت بهتر است از این افراد در مناصب مدیریتی بهره گیرد
گیلان مدیران بومی و شایسته ای دارد که دولت بهتر است از این افراد در مناصب مدیریتی بهره گیرد
به محض انتصاب از ابزارهای قانونی مجلس برای تذکر و طرح سوال از وزیر اقتصاد و تحقیق و تفحص مناطق آزاد کشور را در دستور کار خواهیم گذاشت

جبار کوچکی نژاد نماینده مردم  رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با و گیرا آنلاین بدترین مدیریت در منطقه آزاد انزلی در طول تاریخ مناطق آزاد در زمان وزارت آقای خاندوزی بوده است و ظلم آشکاری به منطقه آزاد انزلی شده است

اگر شایعه این انتصاباتی که جدیدا در منطقه ازاد انزلی مطرح میباشد به وقوع بپیوندد نمایندگان مردم گیلان در مجلس  قطعآ  طرح تحقیق و تفحص از مناطق آزاد را استارت خواهم زد

باوجود کثرت نیروهای توانمند، باانگیزه و هماهنگ با دولت در استان استفاده از افراد و نیروهای استان‌های دیگر ظلم به مردم گیلان است

حضرت آقا بر وظایف نمایندگان درخصوص نظارت بر مسائل مختلف تاکید نموده اند

مقام عالی دولت در استان آقای دکترعباسی که همکارودوست  ماست و فضا را کامل می‌شناسد انتظار دارم که به بحث مدیریت منطقه آزاد انزلی ورود کند

از دولت انتظار داریم که به حرف نمایندگان مجلس ،  نماینده محترم ولی فقیه در استان و نماینده عالی دولت در گیلان و افکار عمومی که دغدغه استفاده از نیروی بومی برای مدیرعامل سازمان منطقه ازاد انزلی دارند توجه نماید.