تجربه نشان میدهد ،منافع و منفعت طلبی ها به حدی رسیده که تمام افراد حرفهایی که به زبان می آورند به هیچ عنوان قابل باور و اعتماد نیست زیرا اگر امروز چیزی بگویند و فردا منفعتشان را در جای دیگر ببینند حرفهایشان را که فراموش میکنند هیچ، کلا میشوند یک آدم دیگر !
هر چه بخواهیم به موضوع جدی تر و عمقی تر نگاه کنیم با فاجعه ای عمیق تر روبرو میشویم و اینکه دشمنان انقلاب سکان را در دست بگیرند و با پنبه سر ملت عزیزمان (نقاب دلسوزی)را ببرند.
حتی برای منافع خودشان؛ عزیزان و خانواده هایشان را سپر بلا میکنند. درود به غیرت انقلابیتان!
کاری به نوچه ها و پادو ها ندارم، چون آن عزیزان اصلا نمیدادند که به دنبال چه امری نوچگی میکنند و حتی نقطه ای از سیاست و رفتارهای سیاست گونه سیاسی را نمیشناسند و تا ابد نوچه این نماینده و آن نماینده باقی خواهند ماند، چون تاب اداره کردن یک جمعیت هزار نفره را ندارند.
دم دمای انتخابات فحش خوردیم ، فقط و فقط در کنار جوانان دیگر همایش هایی با جمعیت سه هزار نفره برگزار کردیم، که تک تک این جوانان هرکدام از توان مدیریتی بالایی برخوردارند .گزند ها را تحمل کردیم ، گفتند ما خائن و مزدور این کشور هستیم ،ما سکوت کردیم. اما امروز میخواهند همان ها که به این نظام بی اعتماد هستند و حتی شناسنامه هایشان مهر انتخابات ۱۴۰۰ را ندارد زیرا بر این باورند که اگر برای سرنوشت خاکشان تصمیم بگیرند و مشارکت کنند به ایران خیانت کرده اند، آنگاه دل ایشان برای آن جایگاه مدیریتی که با رانت و کلک بدست می آورند میسوزد؟؟ هرچند دستگاه های امنیتی همیشه بیدارند؟!!
از ویژگی های ذاتی انسان، حُبّ ذات، خودخواهی و خوددوستی است. این خصیصه، او را به سوی جلب منفعت شخصی و نیز دفع ضرر، سوق می دهد.
باید جامعه را مدیریت کرد. جامعه پذیری، راهی است که افراد از طریق آن با قواعد، هنجارها و آداب جامعه آشنا می شوند و خود را با موازین اخلاقی و راه و رسم جامعه ای که در آن زندگی می کنند، همنوا و می سازند حال باید قبل از هرچیز جامعه را الک کنیم و بسنجیم که خس و خاشاک در کدام سو بیشتر است و چه بر سر آیندگان آوار میشود.
در انتها به مثال همیشه از پیسکسوتان و عزیزانی که خود را بزرگ فضای سیاسی میدانند میخواهم که سیاست درست را به ما آموزش بدهند نه سیاست تزویر و ریا و کلک و رانت بازی را .
دیانت، همان سیاستی است که مردم را از اینجا حرکت میدهد، آن را از آن راه میبرد که صلاح مردم است .همان صراط مستقیم است