همواره مهمترین اولویت درمان تامین اجتماعی گیلان ارتقای کمی و کیفی خدمات درمانی برای کسب رضایتمندی بیمه شدگان است
همواره مهمترین اولویت درمان تامین اجتماعی گیلان ارتقای کمی و کیفی خدمات درمانی برای کسب رضایتمندی بیمه شدگان است
رشت_

گیرا آنلاین_ در۹ماهه اول سال ۱۴۰۱ طبق نظرسنجی از سامانه CRM سازمان میزان رضایتمندی ازخدمات سرپایی ۸۵درصد و در خدمات بستری نزدیک به ۹۰درصد است. بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت که تا قبل از افتتاح بیمارستان شهید املاکی کومله به عنوان تنها بیمارستان ملکی تامین اجتماعی استان بود در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۰هزار عمل جراحی در این بیمارستان انجام شده است. دربیمارستان شهید املاکی لنگرود، از روز افتتاح (۱۶ اسفند) تا این لحظه(۲۹ اسفند۱۴۰۱) بیش از ۵۵۰ بیمار پذیرش و خدمات دریافت نمودند.

دکتر حسین ابراهیمی مدیردرمان تامین اجتماعی استان گیلان در آخرین روزهای سال ۱۴۰۱ با بیان اینکه همواره مهترین اولویت کاری مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیلان ارتقای کمی و کیفی خدمات درمانی برای کسب رضایتمندی بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی است اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ با تلاش شبانه روزی همه همکاران مدیریت درمان استان توانستیم بیمارستان شهید املاکی کومله را که ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت به اتمام رسانده و تجهیز نماییم. این بیمارستان از افتتاح تا به امروز (۲۹ اسفند) به بیش ۵۵۰ بیمار مراجعه کننده خدمات درمانی ارائه نموده است و در ایام تعطیلات نوروزی هم آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان است.

مدیردرمان تامین اجتماعی استان گیلان با بیان اینکه بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تامین اجتماعی رشت توانست در پایان سال ۱۴۰۱ با پشتکار و سعی همکاران در ارزیابی دانشگاه علوم پزشکی درجه یک ارزشیبای خود را حفظ نماید گفت: در این بیمارستان در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۰ هزار عمل جراحی انجام شده است.

دکتر حسین ابراهیمی افزود: طبق نظرسنجی های که توسط ستاد سازمان از طریق سامانه مکانیزه CRM از تمام مراجعین به مراکز درمانی تامین اجتماعی کشور انجام می شود مدیریت درمان استان گیلان در۹ ماهه اول ۱۴۰۱ توانست با کسب ۹۰ درصد رضایتمندی در بخش بستری بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) و کسب ۸۵ درصد رضایتمندی در خدمات سرپایی ۱۵ مرکزدرمانی در سراسر استان به عنوان یکی از استانهای پیشرو مطرح باشد.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اظهار داشت: مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیلان در سال ۱۴۰۱ توانست برای دو فصل متوالی با۲۱ پله صعود نسبت به سال ۱۴۰۰در ارزیابی های سازمان از مدیریت های درمان تامین اجتماعی کشور رتبه نخست را کسب نماید. این ارزیابی هایی که از سوی ستاد مرکزسازمان تامین اجتماعی بعمل می آید بسیار متنوع و همه بخش های مدیریت درمان ها و مراکز درمانی تحت پوشش مثل معاونت خرید راهبردی ، استقرار فرایند نسخه الکترونیک ، اقدامات مراکز درمانی ، کسب رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی ، معاونت توسعه ومنابع انسانی ، فعالیتهای فرهنگی و… را شامل می شود.