هر دو حادثه خطای فردی بود!
هر دو حادثه خطای فردی بود!
محمد تقی مهدیزاده در پیامی به خبر درج شده در گیرا آنلاین واکنش نشان داد.

گیرا آنلاین_ در پی درج خبری مبنی بر اینکه “مدیرعامل توزیع برق گیلان پاسخگوی تعدد حوادث کارگری باشد” محمد تقی مهدیزاده پیامی در پاسخ به خبر درج شده برای تحریریه گیرا آنلاین ارسال کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

هر دو حادثه خطای فردی و فارغ از نگاه سیستماتیک رخ داده است.
در حادثه لاهیجان کارگر پیمانکار بوده و موضوع حادث انزلی هم اشتباه فردی خاص بوده که با همکاری دفاتر مرتبط توانیر و وزارت نیرو در حال کارشناسی است.