مدیران و کارکنان برتر شهرداری رشت با نظر مستقیم مردم انتخاب و معرفی می شوند
مدیران و کارکنان برتر شهرداری رشت با نظر مستقیم مردم انتخاب و معرفی می شوند
.

گیرا آنلاین_ مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت در راستای اجرای مصوبات شورای عالي اداری، نسبت به سنجش میزان رضایت شهروندان از نحوه ارائه خدمات از طریق سامانه برخط پایش رضایت مردم از کارکنان دستگاه های اجرایی کشور اقدام می کند.

بر این اساس، شهروندان می توانند پس از دریافت خدمت از شهرداری با شماره گیری کد یکتا نسبت به ثبت نظرات طریق تلفن همراه اقدام کنند.

بنابر اعلام مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت، این سامانه با هدف بهبود ارائه خدمات به مردم، ثبت عملکرد کارکنان‌ دولت و دستگاههای اجرایی و استفاده از این اطلاعات به منظور تحلیل وضعیت موجود با مشارکت آنان می باشد.

شهروندان می توانند با اسکن کد دوبعدی هر کارمند یا شماره گیری کد دستوری ذکر شده در کارت هایی که در محل کار هر کارمند نصب شده نسبت به اعلام و ثبت نظرات خود از نحوه ارائه خدمت توسط کارمند اقدام نمایند.

گفتنی است، نتایج نظارت و ارزیابی شهروندان نیز به زودی اعلام خواهد شد تا به این ترتیب مدیران مناطق، کارمندان و پرسنل برتر شهرداری رشت معرفی شوند.