ضرایب دستمزد مبنای کسر حق بیمه رانندگان و کارگران ساختمانی در سال جدید اعلام شد
ضرایب دستمزد مبنای کسر حق بیمه رانندگان و کارگران ساختمانی در سال جدید اعلام شد
ضرایب دستمزد مبنای کسر حق بیمه رانندگان در سال 1403 بین 1/1 تا 1/65 برابر حداقل دستمزد ماهانه و بر اساس درون یا برون شهری بودن فعالیت و نوع وسیله نقلیه و ضرایب دستمزد برای کارگران ساختمانی بین 1/3 تا 1/9 برابر حداقل حقوق و بر مبنای سطح مهارت می باشد .

گیرا آنلاین_ به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، بر اساس بخشنامه صادره ، ضریب دستمزد مبنای دریافت حق بیمه برای رانندگان وانت بار ، مینی بوس ، کامیونت و … بین شهری ۱/۳۵ برابر حداقل حقوق سال و برای رانندگان اتوبوس و کامیون و … بین شهری ۱/۶۵ برابر حداقل حقوق سال تعیین شده است .

همچنین ضریب مبنای حق بیمه رانندگان درون شهری برابر ۱/۱ برابر حداقل حقوق ماهیانه سال ۱۴۰۳ خواهد بود

بر این اساس دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری برای ضریب ۱/۶۵ معادل ۳ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۴۰۰ ریال ، بابت رانندگان مینی بوس و سواری دارای ضریب ۱/۳۵ معادل ۳ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۷۸۰ ریال و سایر رانندگان تاکسی ، وانت بار و مینی بوس درون شهری با ضریب ۱/۱ برابر با ۲ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۶۰۰ ریال خواهد بود .

همچنین ضریب دستمزد کارگران ساختمانی درجه یک شامل کارگر ماهر و استادکار برابر ۱/۹ برابر حداقل حقوق ، کارگر درجه دو ( نیمه ماهر و کمک استادکار ) برابر ۱/۶ و کارگر درجه سه برابر ۱/۳ حداقل حقوق میباشد که به ترتیب معادل ۴ میلیون و ۵۳۸ هزار و ۵۸۳ ریال ، ۳ میلیون و ۸۲۱ هزار و ۹۶۵ ریال و ۳ میلیون و ۱۰۵ هزار و ۳۴۶ ریال است

شایان ذکر است در حال حاضر بیش از ۲۵۸۰۰ نفر راننده و ۱۸۶۰۰ کارگر ساختمانی تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان قرار دارند .