شورا ها نمادی از حاکمیت مردم بر مردم بوده
شورا ها نمادی از حاکمیت مردم بر مردم بوده
حمیدرضا امام پناهی:شوراها نمادی از حاکمیت مردم بر مردم بوده و نقش آنها در حل و رسیدگی مشکلات جامعه بسیار اثرگذار است.

گیرا آنلاین- حمیدرضا امام پناهی ظهر امروز در همایش گرامیداشت روز شورا ها در رشت با بیان اینکه شوراها برآمده از بطن مردم هستند، اظهار کرد: نگاه شورایی از آموزه‌های دینی سرچشمه می‌گیرد.

فرماندار رشت با بیان اینکه رویکرد حکومت مردم بر مردم ابداع انقلاب اسلامی است، گفت: نقش مردم در لایه‌های مختلف حاکمیتی و مدیریتی به وضوح دیده می‌شود.

امام پناهی با بیان اینکه اراده مردم در اداره امور مسلط است، اضافه کرد: اراده مردم در سرنوشت خویش صحه ای بر حاکمیت مردم بر مردم در نظام اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه دشمن به دنبال ایجاد یاس و ناامیدی در جامعه هستند، افزود: دشمن از نحوه حکمرانی اسلامی مردم بر مردم بسیار هراسان است.

فرماندار رشت با اشاره با پایه‌های سست و لرزان دموکراسی غربی، بیان کرد: دموکراسی و حکمرانی غربی نشأت گرفته از مبانی مادی است اما دموکراسی اسلامی بر پایه مبانی دینی و اعتقادی استوار است.

امام پناهی با بیان اینکه شورا ها نقش محوری در آینده کشور ایفا می‌کنند، گفت: دشمن به دنبال ناامید کردن و انشقاق نسل جوان امروز از حکمرانی اسلامی است که باید در این راستا هوشمندانه عمل کرد.

  • نویسنده : صدف نصیری طولازدهی