دیدار دکتر عفت نژاد معاون توسعه و منابع انسانی سازمان از استان گیلان
دیدار دکتر عفت نژاد معاون توسعه و منابع انسانی سازمان از استان گیلان
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان به منظور بازدید از مراکز درمانی و شعب تامین اجتماعی روز پنجشنبه 26 آبان به استان گیلان سفر نمود.

گیرا آنلاین-دکتر عفت نژاد در ابتدای سفر خود با حضور در مرکز درمانی تامین اجتماعی لوشان که از مناطق محروم و کم برخوردار  استان گیلان است در حضور بیمه شدگان و اعضای کانون بازنشستگان شهر لوشان اظهار داشت؛ بازدید میدانی از مراکز درمانی و شعب به منظور رفع موانع و مشکلات مردم و بیمه شدگان هدف دیدار از استان خواهد بود.
عفت نژاد طی بازدید از مرکز درمانی تامین اجتماعی لوشان و دیدار و گفتگو با بیمه شدگان ، اعضای کانون بازنشستگان و همکاران گفت : جذب پزشکان و کادر درمانی در مناطق محروم و کم برخوردار به منظور ارتقاء رضایتمندی بیمه شدگان و مردم یکی از اولویت های مهم سازمان  در امر درمان  خواهد بود.
شایان ذکر است معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان صبح روز پنجشنبه علاوه دیدار از مرکز درمانی و شعبه لوشان، از ساختمان درمانگاه منجیل که در سنوات قبل رها شده بود، شعبه تامین اجتماعی منجیل ، زمین اهدایی خیرین توتکابن برای ساخت درمانگاه در این شهر ها دیدار و با مقامات محلی این شهرها گفتگو نمود. در ادامه دکتر عفت نژاد از بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی حضرت رسول اکرم (ص) رشت دیدار و با همکاران و بیمه شدگان گفتگو نمود.