ترویج کشت دوم در شالیزارهای گیلان موجب رونق اقتصادی می شود
ترویج کشت دوم در شالیزارهای گیلان موجب رونق اقتصادی می شود
استان گیلان دارای بیش از 230 هزار هکتارشالیزار است که هر سال پس از برداشت محصول برنج برای حدود هفت ماه بدون استفاده رها می شود.

گیرا آنلاین-به گزارش روابط عمومی؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در حاشیه برداشت مکانیزه برنج در بخش کوچصفهان شهرستان رشت با کشاورزان این منطقه گفتگو نمود و گفت: ترویج کشت دوم محصولات کشاورزی در اراضی شالیزاری پس از برداشت محصول برنج موجب ازدیاد تولید و رونق اقتصادی می شود.
دکتر صالح محمدی افزود: استان گیلان دارای بیش از 230 هزار هکتارشالیزار است که هر سال پس از برداشت محصول برنج برای حدود هفت ماه بدون استفاده رها می شود.
وی خاطرنشان کرد: زمین سرمایه ثابت کشاورزان است و برای استفاده بیشتر باید کشت های متعدد روی آن انجام شود.
رئیس سازمان جهادکشاورزی افزود: کشت علوفه برای دام پس از برداشت برنج از شالیزار علاوه بر افزایش تولید موجب رونق اقتصادی و بهره برداری بیشتر و بهینه از زمین می شود.
وی تصریح کرد: زمان کشت دوم بلافاصله پس از برداشت برنج است که باید بسترکشت را با شخم و دیسک فراهم کرد. وی ادامه داد: سبزیجات، ترب، سیر، پاچه باقلا، باقلای برکت ( مازندرانی ) و شبدر و یونجه از جمله محصولات پاییزه و زمستانه هستند که در گیلان امکان کشت بعد از برداشت برنج را دارند.