برگزاری مانور و آموزش اطفای حریق در محوطه مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س)
برگزاری مانور و آموزش اطفای حریق در محوطه مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س)
در راستای ایجاد آمادگی کارکنان برای پاسخ مناسب در زمان وقوع حادثه مانور و آموزش اطفای حریق انجام شد.

گیرا آنلاین_ به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (گیل‌وب‌دا)؛ مانور و آموزش اطفای حریق توسط مأموران آتش‌نشانی با حضور تیم مدیریت اجرایی، پرسنل اداری، درمانی و خدماتی مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س) در محوطه این مرکز برگزار شد.

در این مانور، کارکنان مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س) نحوه استفاده از سیلندرهای اطفای حریق را به طور تئوری و عملی آموزش‌دیده و اقدام به اطفای حریق فرضی نمودند.

لازم به ذکر است مانور اطفای حریق در راستای ایجاد آمادگی کارکنان برای پاسخ مناسب در زمان وقوع حادثه برگزار گردید.