این دوره به همت هیات پزشکی ورزشی و با همکاری اداره ورزش و جوانان، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرداری و شورای شهر با حضور ۳۰ شرکت کننده انجام شد، که تدریس آن توسط سه استاد برجسته کشور در زمینه ورزش و ماساژ استاد محسن بنی عامریان مدرس دانشگاه علوم پزشکی و شهید بهشتی تهران و همچنین اولین ایرانی هستند که موفق شدند وارد انجمن جهانی داوران ماساژ (IMA) شوند، استاد میرزایی‌ نیز مدرس بین المللی در حیطه ماساژ و همچنین اولین ایرانی رکورددار ماساژ در جهان و خانم دکتر آذر حمیدی استاد دانشگاه و نایب رئیس هیات پزشکی ورزشی و.. انجام شد..