با نصب هشتمین تیر پل،پیشرفت تقاطع غیر همسطح نیروی دریایی رشت به ۴۰ درصد رسید
با نصب هشتمین تیر پل،پیشرفت تقاطع غیر همسطح نیروی دریایی رشت به ۴۰ درصد رسید
با حضور میدانی شهردار رشت و با نصب هشتمین تیر پل،پیشرفت تقاطع غیرهمسطح نیروی دریایی رشت به ۴۰ درصد رسید

گیرا آنلاین_ به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری رشت، احداث تقاطع غیر همسطح نیروی دریایی یکی از پروژه های طرح عمرانی میثاق بوده که در جهت برطرف شدن گره های ترافیکی، تسهیل در تردد و روان سازی ترافیک در دستور کار قرار گرفت و امروز جمعه ۱۸ خرداد با حضور میدانی شهردار رشت با نصب هشتیمن تیر،به پیشرفت ۴۰ درصدی رسیده است

احداث این پروژه که از آذر ماه سال گذشته کلید خورده تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی رسیده و عملیات اجرایی آن با سرعت در حال انجام است.

پل مذکور به طول ۴۶۰ متر به تعداد ۱۰ دهانه و با عرض ۱۸ متر بصورت رفت و برگشت با مدت زمان معین ۲۴ ماهه برای روان سازی ترافیک شهری اجرا می شود.