بازدید شهردار رشت با همراهی مدیرعامل آب منطقه ای گیلان از پروژه های عمرانی طرح میثاق رشت
بازدید شهردار رشت با همراهی مدیرعامل آب منطقه ای گیلان از پروژه های عمرانی طرح میثاق رشت
در راستای هم افزایی بین دستگاه های اجرایی و تسریع در بهره برداری از پروژه ها،شهردار رشت با همراهی مدیرعامل آب منطقه ای گیلان از پروژه های عمرانی طرح میثاق رشت بازدید کردند.

گیرا آنلاین_ به گزارش امور ارتباطات شهرداری رشت،امروز دوشنبه ۱۸ تیر،در راستای هم افزایی بین دستگاه های اجرایی رحیم شوقی شهردار رشت با همراهی وحید خرمی مدیرعامل آب منطقه ای گیلان در خصوص مباحث مرتبط با جلوگیری از رانش و جداره سازی رودخانه های سطح شهر از پروژه های عمرانی رشت بازدید کردند.