اولین نوزادان بیمارستان شهید نورانی تالش در سال ۱۴۰۳؛ پسرخاله‌های دوقلو
اولین نوزادان بیمارستان شهید نورانی تالش در سال ۱۴۰۳؛ پسرخاله‌های دوقلو
دو خواهر به فاصله نیم ساعت در بیمارستان شهید نورانی تالش، در اولین روز از سال ۱۴۰۳ نوزادان خود را به دنیا آوردند.

گیرا آنلاین_ به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم گیلان (گیل وب‌دا)؛ در اولین روز از سال ۱۴۰۳، نخستین نوزادان متولد شده در بیمارستان شهید نورانی تالش، دو‌خواهرزاده بودند که به فاصله نیم ساعت از هم متولد شدند.

گفتنی است؛ حال مادران و نوزادان پسر مساعد بوده و یک خواهر با روش زایمان طبیعی و دیگری به روش سزارین نوزاد خود را به دنیا آورد.