افتتاح موسسه خیریه بانیان مهر طلوع زندگی در رشت
افتتاح موسسه خیریه بانیان مهر طلوع زندگی در رشت
صبح روز سیزدهم شهریور ماه

 موسسه خیریه بانیان مهر طلوع زندگی با حضور مهندس کوچکی نژاد نماینده مردم شریف رشت در مجلس شورای اسلامی ، عاقل منش عضوشورای اسلامی شهر رشت، جهانبخش معاون مشارکتهای مردمی بهزیستی گیلان ، محمدنوروزی مدیربهزیستی رشت و جمعی از خیرین و اعضای هیئت مدیره موسسه در رشت افتتاح شد .