اجرای پروژه فیبرنوری منطقه فخرآباد بخش لشت نشاء شهرستان رشت
اجرای پروژه فیبرنوری منطقه فخرآباد بخش لشت نشاء شهرستان رشت
به موجب توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و برنامه های مخابرات منطقه گیلان ، پروژه اجرای عملیات فیبرنوری منطقه فخرآباد بخش لشت نشاء شهرستان رشت آغاز شد.

گیرا آنلاین_ به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه گیلان؛ در راستای برنامه های مخابرات منطقه گیلان و تاکیدات مدیر مخابرات منطقه مبنی بر توسعه فیبرنوری و دسترسی آسان مشترکین به امکانات مخابراتی پروژه اجرای عملیات فیبرنوری منطقه فخرآباد به طول سه کیلومتر و برای دسترسی تعداد ۵۰۰ مشترک آغاز گردید.

حاجتی رئیس مرکز مخابراتی لشت نشاء گفت: با توجه به اینکه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی یکی از نیازهای اصلی مردم بخش لشت نشاء است، توسعه ارتباطات در این بخش می تواند خدمت رسانی بهتری به شهروندان و روستائیان خونگرم و گرامی این منطقه را شامل شود.