رگزاری چهارمین جلسه کمیته استانی پیشگیری از خودکشی با محوریت اجرای طرح پیشگیری از خودکشی در شهرستان ها
رگزاری چهارمین جلسه کمیته استانی پیشگیری از خودکشی با محوریت اجرای طرح پیشگیری از خودکشی در شهرستان ها
به گزارش روابط عمومی بهزیستی گیلان_

گیرا آنلاین-جلسه ای بمنظور اجرای طرح پیشگیری از خودکشی در شهرستان های انزلی -آستانه اشرفیه -لنگرود -سیاهکل توسط واحد پیشگیری از آسیب های اجتماعی معاونت توسعه پیشگیری با حضور آریا طوفانی معاون توسعه پیشگیری بهزیستی گیلان، رؤسای ادارات بهزیستی شهرستان های مذکور ، سوپروایزر اجرایی طرح وکارشناسان فوریت های اجتماعی معاونت اموراجتماعی در سالن اجتماعات دکتر خزائلی اداره کل بهزیستی استان برگزار شد.

وی  همچنین یادآور شد: ارجاع افراد آسیب پذیر شناسایی شده جهت اخذ خدمات مشاوره ای رایگان  از اهداف این طرح می باشد.

در ادامه رقیه پورتقی کارشناس مسئول پیشگیری از آسیب های اجتماعی اذعان داشت:  امروز در چهارمین جلسه استانی کارگروه پیشگیری از خودکشی  که ذیل دبیرخانه رصد آسیب های اجتماعی وعوامل تعیین کننده آن تشکیل شده، لازم است  که  رؤسای ادارات بهزیستی مجری طرح کمیته شهرستانی پیشگیری از خودکشی در شهرستان باشند و با دعوت از نمایندگان پزشکی قانونی، نیروی انتظامی، مرکز بهداشت ، دادگستری کارگزوهی تشکیل نمایند و محلات دارای آمار بالای اقدام به خودکشی شناسایی واحصا شوند و تا تاریخ ۱۰ مهرماه به این معاونت  اعلام گردند.

سیده مهریا معزی کارشناس پیشگیری از آسیب های اجتماعی نیز خاطرنشان کرد: استفاده از تسهیلگران دوره دیده ودارایی های محلی وارزیابی وتعیین محلات  از الزامات اجرای طرح می باشد.

همچنین اطلس جغرافیایی خودکشی نیز توسط کاوه مظفری کارشناس ارشد جامعه شناسی وپژوهشگراجتماعی و سوپروایزر طرح ارائه گردید.

در خاتمه جلسه رؤسای ادارات بهزیستی گزارشی از وضعیت محلات دارای آسیب های اجتماعی شهرستان را اعلام نمودند ومقرر گردید پس از تشکیل کمیته شه ررستانی هر شهرستان اسامی دونفر از تسهیلگران ومحله را به این معاونت اعلام نمایند.